+ Sơ đồ gian hàng (Click vào để xem gian hàng) Xem sơ đồ    

+ Quy chế đăng ký gian hàng (Đọc kỹ và thực hiện theo):  Xem Quy chế

+ Kết quả đăng ký (cập nhật thường xuyên):   Xem kết quả đăng ký

+ Mẫu hợp đồng  (thống nhất mẫu chuẩn):   Nhấn vào để tải

+ Link đăng ký dành cho doanh nghiệp (dùng để gửi cho doanh nghiệp): http://vietshrimp.net/dang-ky/