– Đăng ký là miễn phí.

– Không giới hạn số người đăng ký tại cùng một công ty/đơn vị.

– Những đại biểu đã đăng ký sẽ được ưu tiên nhận các tài liệu liên quan đến hội thảo.

– Những đại biểu đăng ký tham dự chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào PHẦN THÔNG TIN CHUNG + PHẦN I, vui lòng bỏ qua PHẦN II trong Mẫu đăng ký tải về.

Để đăng ký tham dự hội thảo, quý ông/bà vui lòng nhấn để tải file đăng ký TẠI ĐÂY, điền vào Mẫu đăng ký và gửi tới:

Mr. Nam Anh; Email: namanh@thuysanvietnam.com.vn; Điện thoại: 094 849 0989 trước ngày 31/12/2019.

 

Hoặc vui lòng đăng ký online tại 2 link dưới đây:

A – Dành cho đại biểu đăng ký với tư cách tham dự: ĐĂNG KÝ THAM DỰ

B – Dành cho đại biểu đăng ký với tư cách diễn giả: ĐĂNG KÝ THAM LUẬN