Đơn vị chỉ đạo:

– Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

– UBND TP. Cần Thơ.

Đơn vị chủ trì:

– Hội Nghề cá Việt Nam;

– Tổng cục Thủy sản.

Đơn vị phối hợp:

– Sở Công thương Cần Thơ;

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ;

– Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ;

– Và một số đơn vị khác.

Đơn vị thực hiện:

– Tạp chí Thủy sản Việt Nam

– Công ty TNHH Truyền thông VIETNAMMEDIA.

Thành phần tham gia:

– Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục Thủy sản;

– Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Kinh tế Trung ương;

– UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành của TP. Cần Thơ.

– Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Thủy sản các tỉnh;

– Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố;

– Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong nước và quốc tế;

– Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III;

– Các nhà khoa học, chuyên gia về tôm từ các Cục, Vụ, Viện, Trường trong nước;

– Cộng đồng doanh nghiệp, hộ nuôi tôm tại Cần Thơ, khu vực ĐBSCL và cả nước;

– Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

* Quốc tế:     

– Đại sứ quán các nước như: Na Uy, Đan Mạch, Indonesia, Phillipines…

– Đại diện Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Thế giới (World Aquaculture Society); Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO); Tổ chức OXFAM Việt Nam; Trung tâm Mạng lưới Nuôi trồng Thủy sản châu Á (NACA – Bangkok);

– Các doanh nghiệp, đối tác, bạn hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Australia

– Các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về tôm đến từ nhiều nước: Mỹ, Áo, Na Uy, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia…;