Vì một ngành tôm bền vững

2020-01-13T10:50:34+07:00

Là lĩnh vực mũi nhọn của ngành thủy sản, nhưng sản xuất tôm tại Việt Nam gặp không ít thách thức cho sự phát triển; theo đó, rất cần những [...]

Vì một ngành tôm bền vững2020-01-13T10:50:34+07:00