Các gian hàng sẽ được chia thành những không gian trưng bày hấp dẫn, theo từng lĩnh vực, dễ tham quan, như:

– Giống thủy sản

– Thức ăn chăn nuôi và thủy sản

– Thuốc, hóa chất xử lý môi trường, vaccine

– Phụ gia, nguyên liệu

– Máy móc, thiết bị

– Công nghệ quản lý, điều hành

– Hệ thống thông tin, liên lạc

– Sản phẩm giá trị gia tăng

– Dịch vụ, đóng gói, vận chuyển, logistics…

– Kiểm định, kiểm nghiệm

– Phòng xét nghiệm

– Hệ thống kho lạnh

– Khác