• Lễ khai mạc Hội chợ còn

    ngày

Hội thảo 1: Đang cập nhật

Ngày 12 tháng 04 năm 2023

Thời gian: Từ 13:00 – 17:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

.

Hội thảo 2: Đang cập nhật

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

Thời gian: Từ 8:30 – 12:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

Hội thảo 3: Đang cập nhật

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

Thời gian: Từ 13:30 – 17:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

Xem Thêm
Xem Thêm
Xem Thêm

Nhận xét khách tham dự

Video

Đăng ký gian hàng hội chợ tôm
Đăng ký tham gia hội thảo tôm
Đăng ký tham quan hội chợ tôm