• Lễ khai mạc Hội chợ còn

    ngày

Hội thảo 1: Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Chủ đề: Nâng cao chất lượng tôm giống

Thời gian: Từ 13:30 – 17:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

.

Hội thảo 2 & 3: Ngày 26 tháng 3 năm 2020

– Quản lý thức ăn cải thiện lợi nhuận trong nuôi tôm

Các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trong nuôi tôm

Thời gian: Từ 8:30 – 12:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

Chủ đề: Thiết bị chất lượng cao trong nuôi tôm

Thời gian: Từ 13:30 – 17:00

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm XTĐT – TM và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ – 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

Xem Thêm

Triển lãm + Sản phẩm

Tin tức

Nhận xét khách tham dự