KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VIETSHRIMP 2018

HỘI THẢO 1

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO

Người chủ trì: TS. Trần Đình Luân / TS. Phạm Anh Tuấn

Thời gian: 10:00 – 17:30 ngày 27/4/2018

         Phòng họp: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, phường 1, thành phố Bạc Liêu

Thời gian Nội dung Diễn giả
9:30 – 10:00 Đón tiếp đại biểu

Tiệc trà

Ban tổ chức
10:00 – 10:15

 

Phát biểu chào mừng Lãnh đạo

Bộ NN&PTNT

10:15 – 10:30 Phát biểu khai mạc TS. Nguyễn Việt Thắng,

Hội Nghề cá Việt Nam

10:30 – 11:00 Hiện trạng và định hướng phát triển ngành tôm Việt Nam TS. Trần Đình Luân,

Tổng cục Thủy sản

11:00 – 11:30 Thị trường tôm Việt Nam: Hiện trạng, thách thức, các giải pháp phát triển thị trường Ông Trương Đình Hòe, VASEP
11:30 – 12:00

 

Tôm sú bố mẹ MOANA: Thành tựu và kế hoạch phát triển tại Việt Nam Walter Coppens,

MOANA

12:00 – 13:30

 

Nghỉ trưa  
13:30 – 14:00

 

Những tiến bộ khoa học và ứng dụng trong dinh dưỡng tôm  Mark Newman, De Heus Animal Nutrition
14:00 – 14:30 Nuôi tôm thâm canh công nghệ Biosipec TS. Thomas, Neovia
14:30 – 15:00 Những vấn đề trong nuôi tôm mật độ cao Ông Phan Thanh Dân,

INVE Aquaculture

15:00 – 15:30 Tiệc trà Ban tổ chức
15:30 – 16:00

 

Công nghệ 4.0 và những vấn đề nuôi tôm hiện nay TS. Võ Quang Tuyến, Aquabox JSC
16:00 – 16:30 Phương pháp kết hợp để phát triển tôm bố mẹ SPF Kona Bay Marine Resources
16:30 – 17:00 Chiến lược phòng bệnh trên tôm và quy trình nuôi tôm không kháng sinh TS. Trần Hữu Lộc,

Nutreco International Việt Nam

17:00 – 17:30 Thảo luận và tổng kết

– Ý kiến: Thực trạng ngành tôm Việt Nam và trên thế giới, những đề xuất, kiến nghị

Chủ trì

Tập đoàn Minh Phú

 

HỘI THẢO 2

PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM BỀN VỮNG

Người chủ trì: TS Nhữ Văn Cẩn / TS. Lê Thanh Lựu

Thời gian: 08:30 – 17:30 ngày 28/4/2018

         Phòng họp: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, phường 1, thành phố Bạc Liêu

 

Thời gian Nội dung Diễn giả
8:00 – 8:30

 

Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức
8:30 – 8:40 Khai mạc Ban tổ chức
8:40 – 9:10 Những đề xuất nâng cao hiệu quả nuôi tôm ở Việt Nam TS. Nguyễn Minh Hà, CENINTEC
9:10 – 9:40 Tổng quan Hoại tử gan tụy và biện pháp phòng trị trong nuôi tôm nước lợ TS. Đặng Hoàng Oanh, Đại học Cần Thơ
9:40 – 10:10 An toàn sinh học trại sản xuất tôm giống và quản lý rủi ro TS. Craig L. Browdy, Zeigier Aquaculture Research Center

Bà Chelsea Andrews, 

Giám đốc Kỹ thuật khu vực châu Á Thái Bình Dương

10:10 – 10:30 Tiệc trà Ban tổ chức
10:30 – 12:00 Đối thoại ứng dụng khoa học công nghệ nuôi tôm hướng đến thành công TS. Nguyễn Duy Hòa, Cargill
12:00 – 13:30 Nghỉ trưa  
13:30 – 14:00 Mô hình nuôi luân canh tôm thẻ – cá rô phi

 

Ông Nguyễn Khắc Hải, Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long

 

14:00: 14:40 Tương lai ngành tôm Việt Nam TS. Farshad Shishehchian, CEO Blue Aqua
     
14:40 – 15:10 Cơ chế lột xác và nhu cầu khoáng của tôm Ông Trần Huỳnh Cường, Bayer Vietnam
15:10 – 15:30 Tiệc trà Ban tổ chức
15:30 – 16:00 Định hướng và giải pháp phát triển tôm lúa bền vững ở vùng Nam bán Đảo Cà Mau TS. Phan Thanh Lâm, Viện Nghiên cứu

Nuôi trồng Thủy sản II

16:00 – 16:30 Mô hình chuỗi liên kết tôm ở ĐBSCL và thách thức cho tính bền vững TS. Lê Thanh Lựu,

VINAFIS

16:30 – 17:00 Sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí sản xuất hướng đến nuôi tôm bền vững TS. Huỳnh Quốc Tịnh, WWF Việt Nam
17:00 – 17:30 Tổng kết Hội thảo:

– Dự thảo các kết luận, đề xuất từ Hội thảo 1 và 2

– Thảo luận Dự thảo các kết luận, đề xuất

– Tổng kết, bế mạc hội thảo

TS. Phạm Anh Tuấn

 

TS. Trần Đình Luân

No votes yet.
Please wait...