THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp nước ngoại sẽ chuyển thêm phí giao dịch quốc tế tuỳ theo từng ngân hàng. Bạn phải thêm vào chi phí chuyển khoản mỗi lần giao dịch. Các khoản phí phát sinh do ngân hàng của bạn phải được thanh toán bởi phía công ty, không khấu trừ vào chi phí gian hàng. Số tiền chúng tôi nhận được tại ngân hàng của chúng tôi phải là tổng số tiền thanh toán và thêm phí chuyển.

Quan trọng: Ban tổ chức yêu cầu bạn cung cấp những thông tin sau khi chuyển khoản:

  • Tên công ty/ tổ chức của bạn theo mẫu hợp đồng đăng ký gian hàng VIETSHRIMP 2018
  • Chi tiết về giao dịch chuyển khoản ngân hàng của bạn, bao gồm tên ngân hàng chuyển khoản, chi tiết số tiền được chuyển và bất kỳ chi tiết quan trọng nào có thể giúp Ban tổ chức xác nhận thông tin đăng ký của phía công ty.

 

Thông tin chuyển khoản:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIETNAMMEDIA

Số tài khoản: 261 10 005555 668

tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tràng An

Swift code: BIDV VNVX