Sẽ có 4 phiên hội thảo diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3/2019, gồm:

+ Hội thảo 1: Nâng cao chất lượng tôm giống

* Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 13:30 – 17:00, ngày 25/3/2020.

Phòng họp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)

Địa chỉ: 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Số lượng khách tham dự: 200 người.

+ Hội thảo 2: Quản lý thức ăn cải thiện lợi nhuận trong nuôi tôm

* Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8:30 – 12:00, ngày 26/3/2020.

Phòng họp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)

Địa chỉ: 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Số lượng khách tham dự: 200 người.

+ Hội thảo 3: Các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trong nuôi tôm

* Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8:30 – 12:00, ngày 26/3/2020.

Phòng họp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)

Địa chỉ: 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Số lượng khách tham dự: 200 người.

+ Hội thảo 4: Thiết bị chất lượng cao trong nuôi tôm

* Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 13:30 – 17:00, ngày 26/3/2020.

Phòng họp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)

Địa chỉ: 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Số lượng khách tham dự: 200 người.

*: Lưu ý: Hội thảo 2 và hội thảo 3 sẽ diễn ra song song cùng thời gian.