Hóa giải thách thức cho con tôm

2019-05-15T15:06:09+07:00

Ngành tôm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đi lên ngang tầm cao thế giới. Thế nhưng, để đáp ứng được sự chuyển biến của thị trường, khách hàng [...]

Hóa giải thách thức cho con tôm2019-05-15T15:06:09+07:00