Thông cáo báo chí – Vietshrimp 2020

2019-07-11T14:43:07+07:00

Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ ba năm 2020 "VietShrimp 2020 - Đích đến bền vững" Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển [...]

Thông cáo báo chí – Vietshrimp 20202019-07-11T14:43:07+07:00